Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Τροποποίηση Ωραρίου Λειτουργίας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου
Τροποποίηση Ωραρίου Λειτουργίας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2023 14:11

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου.

 

Ο Δήμαρχος Φαιστού έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α ́) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8.06.2006 τ. Α ́) και του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/1010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010).
  4. Τα έκτακτα Δελτία Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω επέλευσης της κακοκαιρίας «BARBARA».
  5. Την οδηγία των Αρχών περί περιορισμού των μετακινήσεων.
  6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, ψύχους και χαμηλών θερμοκρασιών.
  7. Την υποχρέωση διαφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

  1. Λόγω ψύχους και των ιδιαίτερων συνθηκών, κατ΄ εξαίρεση τα μαθήματα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυμπακίου του Δήμου Φαιστού, κατά τις ημέρες 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου, θα αρχίζουν στις 9:00 π.μ. αντί της προκαθορισμένης έναρξης τους, για την κατάλληλη θέρμανση των χώρων και απρόσκοπτη προσέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών.
  2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στα αρμόδια γραφεία εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος Φαιστού

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Σχετικά Αρχεία
Ανακοίνωση Δημάρχου - Αρχείο Pdf (213 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg