Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 2η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
2η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023 15:57

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Νικολιδάκης Γρηγόριος
 2. Φασομυτάκης Ιωάννης
 3. Καργάκης Νικόλαος
 4. Σκαντζάκης Ιπποκράτης
 5. Νικολακάκης Ιωάννης
 6. Μαθιουδάκης Ιωάννης
 7. Πετρακογιώργη –Ανυφαντάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «2η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Κύριας Σύμβασης), 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού».
 2. Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Νοεμβρίου 2019 στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 3. Έγκριση μελέτης «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 4. Έγκριση μελέτης «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Καμάρων Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 5. Έγκριση μελέτης «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Πιτσιδίων Δήμου Φαιστού» συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 6. Έγκριση μελέτης «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Σίβα Δήμου Φαιστού» συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 7. Έγκριση μελέτης «Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων - Μίνι Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5χ5 στην Τ.Κ. Σκουρβουλών Δήμου Φαιστού», συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο.
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού & Ενημέρωση για την Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
 9. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ.: 442/11-1-2023 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 10. Την αποδοχή ή μη του αιτήματος με αρ. πρωτ.: 443/11-1-2023 ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κτίριου Αποδυτηρίων Γηπέδου Πόμπιας ∆ήμου Φαιστού».
 12. Έγκριση πρακτικού 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Αντλητικών Συγκροτημάτων».
 13. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη σύμβαση με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Φαιστού», με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Νικολιδάκης Γρηγόριος

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (143 KB)

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg